Tourist in Turnhout

19-01-2018 21:32
Toerist in Turnhout
5 Bezienswaardigheden
Het nieuwe jaar is begonnen. De feestdagen zijn achter de rug, de kerstversieringen afgebroken, kerstcadeautjes werden uitgedeeld, de feestjes zijn afgelopen. Back to reality, back to work. Eén dag in de maand echter, spreken we af met een groepje vriendinnen om een leuk uitstapje te doen. Vorig jaar gingen we al een dagje naar de Lilse Bergen, naar Oostkapelle, Domburg, het MAS in Antwerpen, de kerststad Valkenburg,...
Deze keer zochten we het dichter bij huis. We speelden een dagje 'toerist' in Turnhout.
Sommige van ons wonen zelfs in Turnhout, of toch in de omstreken. Deze keer besloten we de stad eens met andere ogen te bekijken.
We wandelden langs 5 mooie bezienswaardigen!
De Grote Markt
In het centrum van Turnhout ligt de grote Markt die omgeven is door cafeetjes en restaurantjes. In het midden torent de oudste kerk van Turnhout, de Sint-Pieterskerk boven alles uit.
 
Tourist in Turnhout:
5 Attractions
The new year has begun.
The holidays are behind us, the Christmas decorations have been canceled, Christmas presents have been handed out, the parties have ended.
Back to reality, back to work. One day in the month, however, we meet with a group of friends to do a nice trip.
Last year we went for a day to the Lilse Bergen, to Oostkapelle, Domburg, the MAS in Antwerp, the Christmas town of Valkenburg, ...
This time we were looking closer to home. We played a day 'tourist' in Turnhout.
Some of us even live in Turnhout, or in the neighborhoods. This time we decided to look at the city with different eyes.
We walked along 5 beautiful sights!
The Market Place
In the center of Turnhout lies 'the Grote Markt' which is surrounded by cafes and restaurants. In the middle, the oldest church in Turnhout, St. Peter's Church towers above everything.
 

Kasteel van de Hertogen van Brabant
We wandelden het cultuurcentrum De Warande binnen. Op het eerste verdiep heb je door de grote glaspartijen een mooi zicht op het kasteel.
Castle of the Dukes of Brabant
We walked into the cultural center 'De Warande'. On the first floor you have a beautiful view of the castle through the large glass windows.
 
 
Het Begijnhof
Net nu zijn ze hard aan het werken in het Begijnhof. De facades van de huisjes worden opgeknapt en de wegen worden opnieuw aangelegd.
Tegen de zomer zou het tiptop in orde moeten zijn en lijkt het me zeker de moeite er nog eens door te wandelen!
Deze vriendelijke man stond in de deuropening van zijn huisje. We maakten een praatje met hem en gingen met hem op de foto.
We beloofden om de foto achteraf nog te komen laten zien.
The Beguinage
Just now they are working hard in the Beguinage. The facades of the cottages are being refurbished and the roads are being laid out again.
By the summer it should be ready and I think it is certainly worthwhile to walk through it again!
This friendly man stood in the doorway of his cottage. We had a chat with him and took a picture with him.
We promised to come and show the photo afterwards.
 
 
 
 
 
De Nieuwe Kaai
Turnhout heeft ook een klein haventje waar een aantal boten dobberen op het water. Water is altijd rustgevend.
In de zomer is het hier ook gezellig vertoeven op een terrasje, of om een wandeling of een fietstocht te maken langs het water.
Iets verderop vind je dan ook een mooie fietsersbrug over het kanaal.
De Nieuwe Kaai
Turnhout also has a small harbor where a number of boats float on the water. Water is always soothing.
In the summer it is also nice to stay on a terrace, or to take a walk or a bike ride along the water.
A bit further you will find a nice cyclist bridge over the canal.
 
 
 
 
 
 
 
 
Always fun with these girls ;-)
 
 
We decided that 'the jumping photo' will be a monthly tradition!
 
Het Paterspand
Dit gewezen klooster is nu helemaal opgemaakt. Oude glorie en moderne stijl met grote glaspartijen en staalconstructie zorgen voor een schitterend decor. 
This former monastery has now been completely made up. Old glory and modern style with large glass windows and steel construction provide a beautiful backdrop.