De Kolonie Merksplas

26-10-2017 12:35

(English below) De Kolonie
Een tijdje geleden was ik al eens met Ellen en de kindjes een wandeling komen maken aan de kolonie in Merksplas.
Link zie... www.ellamaxim.com/news/lovely-walks-kolonie-abdij/
Het was een mooie nazomerdag dus we reden er met ons vieren nog eens naartoe.
Deze keer niet om een lange wandeling in het omliggende bos te maken, maar gewoon om de gebouwen eens van dichterbij te bekijken.
Vroeger werden hier de landlopers gehuisvest. Nu zijn ze de gebouwen volop aan het opmaken.
Binnen is er langs de ene kant een museum over de landlopersgeschiedenis. Rechts is er het spiksplinternieuwe restaurant De Veldkeuken.
Op de website van www.merksplas.be vond ik dit tekstje:
Op de vroegere Landloperskolonie bevindt zich één van de grootste strafinrichtingen in België, alsook een centrum voor uitgeprocedeerde illegalen.
Rondom dit gebouwencomplex tref je een volledig justitiedorp aan met ondermeer cipierswoningen, een Grote Hoeve, een schooltje en een kapel.
De vijf belangrijkste gebouwen zijn als monument beschermd. Het beschermde domein is ongeveer 600 ha groot en is omsloten door een ringgracht.
Het bestaat uit een rastervormig drevenpatroon afgewisseld met akkers en weiden, met bossen en kleiputten.
Als genomineerde in de Monumentenstrijd kreeg deze site in Vlaanderen een mooie promotie.
Hierdoor zakten heel wat toeristen af om straffeloos te slenteren op de vroegere landloperskolonie.

The colony
A while ago Ellen, the kids and I made a walk in the colony in Merksplas.
Link see ... www.ellamaxim.com/news/lovely-walks-kolonie-abdij/
On another beautiful sunny day Steven, the kids and I visited this place again.
This time not to go for a long walk in the surrounding forest, but just to take a look at the buildings.
Inside there is a museum about the runner-up history alongside. To the right there is the brand new restaurant De Veldkeuken.

On the website of www.merksplas.be I found this text:
The former 'Landloperscolonie' is one of the largest punishments centers in Belgium, as well as a center for illegal immigrants.
Around this building complex you will find a complete justice village, including cypriot dwellings, a big farm, a school and a chapel.
The five most important buildings are protected as a monument. The protected domain is approximately 600 ha and is enclosed by a ring grave.
It consists of a raster-shaped drift pattern alternated with fields and meadows, with forests and clay nuts.
As a nominee in the Monument, this site in Flanders received a nice promotion.
As a result, many tourists dropped off to imprisonment on the former landlord's colony.