Corsica Part II

03-12-2017 10:45
 

Corsica Deel II 

'English below'

(Heb je deel I gemist? klik hier =>  www.ellamaxim.com/news/corsica-part-i/ )
Cargèse
Via onze huurauto reden we langs kronkelende wegjes richting het griekse stadje'Cargèse'.
Cargèse, bijgenaamd de Griekse stad, ligt op de kaap die in het noorden de Golf van Sagone afsluit en straalt geluk en rust uit.
Wat een prachtig zicht: het heldere water van de baai met hemelsblauwe en smaragdgroene weerspiegelingen.
Ik hoor je al denken: een grieks dorpje, in Corsica?

Wel, rond 1670 kregen er zo'n 800-tal grieken een stukje onbewoond gebied toegewezen in Corsica, zodat ze de oorlog in eigen land konden ontvluchten.
Nu, zovele honderden jaren later is deze plek uitgegroeid tot een hechte gemeenschap, perfect geïntegreerd met de Corsicanen.
Ze onderscheiden zich enkel door enkele lexicale verschillen en door de Griekse liturgische feesten die nog steeds vurig gevierd worden.
 

Piana
Dit in de zomer zeer levendige stadje in de buurt van de Calanche ligt op 438 m hoog, aan de rand van een hoogvlakte.
Het steekt uit boven de Golf van Porto in een prachtige omgeving met in de verte de Monte Cinto, in het voorjaar nog besneeuwd.
Bij het binnenrijden van het dorp, getuigen tal van eucalyptussen met gigantische stammen van het zachte zeeklimaat.
De pleintjes met kokette huisjes en de 18de-eeuwse kerk met de sierlijke campanile vormen een aangenaam geheel dat bovendien behoort tot:
'een van de mooiste dorpjes van Frankrijk'.

Les Calanche
Boven de golf van Porto tekenen zich verbazingwekkende, door erosie gevormde beeldhouwwerken van graniet af.
De diepblauwe zee, het kleurenpalet  van oranje en roze graniet en het groffe reliëf maken deze plek tot een uitzonderlijke omgeving.

Porto
Een klein stadje, gelegen in de baai tussen de rotsachtige granieten bergen.
Gekenmerkt door de Genuese toren van Porto. Dit monument, een van de bekendste van Corsica, staat in een landschap van roze graniet en is ondanks de tand des tijds nog steeds even bekoorlijk.

Corte
Corte was tussen 1755 en 1769 hoofdstad van de Corsicaanse natie en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis.
In de harten van de Corsicanen is het nog steeds de hoofdstad. De inwoners komen graag naar de oude stad met de steile steegjes.

Corsica Part II 
(Did you miss Part I => www.ellamaxim.com/news/corsica-part-i/   )
Cargèse
With our rental car we drove along winding roads towards the Greek town of 'Cargèse'.
Cargèse, nicknamed the 'Greek city', lies on the promontory which closes the Gulf of Sagone to the north and radiates happiness and tranquility.
What a beautiful sight: the clear water of the bay with sky blue and emerald green reflections.
I can already hear you thinking: a Greek village in Corsica?
Well, around 1670 some 800 Greeks were assigned a piece of uninhabited territory in Corsica, so they could flee the war in their own country.
Now, so many hundreds of years later, this place has grown into a close community, perfectly integrated with the Corsicans.
They are distinguished only by a few lexical differences and by the Greek liturgical festivals that are still celebrated with fervor.
Piana
This in the summer very lively town near the Calanche is 438 m high, on the edge of a plateau.
It extends above the Gulf of Porto in a beautiful setting with Monte Cinto in the distance, snowy in spring.
Upon entering the village, numerous eucalypts show the soft maritime climate.
The squares with cozy houses and the 18th century church with the graceful campanile form a pleasant whole that also belongs to:
'one of the most beautiful villages in France'.
Les Calanche
Over the Gulf of Porto, amazing sculptures of granite formed by erosion are visible.
The deep blue sea, the color palette of orange and pink granite and the rough relief make this place an exceptional environment.
Porto
A small town, located in the bay between the rocky granite mountains.
Characterized by the Genoese tower of Porto. This monument, one of the most famous of Corsica, stands in a landscape of pink granite and is still charming, despite the ravages of time.
Corte
Corte was capital of the Corsican nation between 1755 and 1769 and played an important role in history.
In the hearts of the Corsicans it is still the capital. The inhabitants like to come to the old city with the steep alleys.