Chairs & Books

07-12-2017 14:45

(English below)
Stoeltjes
We maken veel foto's thuis. Dat is wel duidelijk ;-) We hadden echter bijna géén foto's waar we met z'n vier opstaan!
Daar moest verandering in komen vond ik.
Het klassieke portret waar iedereen recht in de lens kijkt is leuk, maar er zijn toffere manieren om een gezinsfoto te nemen.
Bovendien is dat klassieke portret ook niet echt haalbaar met een peuter en een kleuter die geen vijf seconden kunnen stilzitten!
Daarom kwam ik op dit idee! De stoeltjes én de boekjes.
De kindjes en ik lezen al eens graag een boekje. Steven iets minder, maar voor de foto nam hij graag zijn retro-gamer magazine erbij ;-)
De bedoeling is dat er in de toekomst nog meer van deze stoeltjesfoto's worden genomen. Blijven volgen dus!
PS Voor de instagrammers onder jullie. Ik maakte hiervoor de#ellamaximchairs  www.instagram.com/explore/tags/ellamaximchairs/  aan op instagram. ;-)

-x- An
 

Books & Chairs
We take many photos at home. That is pretty obvious ;-) However, we did not have much pictures of the four of us together!
I had to change that.
The classic portrait that everyone looks straight into the lens is fun, but there are cooler ways to take a family photo.
Moreover, that classic portrait is not really easy to achieve with a toddler and a little girl who can not sit still for five seconds!
That's why I came up with this idea! The chairs and the booklets.
The children and I like to read a book. Steven slightly less, but for the photo he liked to include his retro-gamer magazine ;-)
The intention is that more of these chair photos will be taken in the future. So keep following! PS I created this #ellamaximchairs www.instagram.com/explore/tags/ellamaximchairs/on instagram !
-x- An